Záleží nám
na deťoch
z detských
domovov

Vytvorili sme unikátny projekt, v ktorom sa spojili všetky automobilky, aby prispeli na dobrú vec.

Za každé vyrobené a predané auto na Slovensku prispejú automobilky mladému dospelému z detského domova na vodičský preukaz.

O projekte
Chceš získať vodičský
preukaz?

Ak si z detského domova, máš záujem o vodičský preukaz a spĺňaš základné kritériá, zaregistruj sa:

Zaregistruj sa

O projekte

VŠETKO O PROJEKTE

Chcete vedieť omnoho viac a mať prehľad o tom, ako sa celý projekt vyvíja? Sledujte náš blog

Blog
 
01

deti
z detských
domovov

Deti resp. mladí dospelí z detských domovov si môžu podať žiadosť o vodičský preukaz. Ten im uľahčí štart do samostatného života a zvýši ich šance uplatniť sa na trhu práce.

zaregistruj sa
 
02

ministerstvo práce,
sociálnych
vecí a
rodiny

MPSVaR je garantom projektu, ktorý zastrešuje agendu detských domovov. Každú prijatú žiadosť o vodičský preukaz posúdi špeciálna komisia zostavená aj z odborníkov MPSVaR.

 
03

Automobilky KIA Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a VOLKSWAGEN Slovakia

Pri projekte sa spojili tri automobilky, aby spoločne pomohli deťom z detských domovov. Žiadateľom o vodičský preukaz z detských domovov uhradia poplatok za vodičský kurz.

 
04

partnerské
autoškoly

Partnerské autoškoly z celého Slovenska podporili projekt zvýhodnenými vodičskými kurzami pre deti z detských domovov. Ak chcete do projektu zapojiť aj Vašu autoškolu, napíšte nám na mirka@zalezinam.sk

 
05

OZ Záleží nám

Občianske združenie Záleží nám celý tento unikátny projekt vytvorilo a zároveň zabezpečuje fungovanie všetkých procesov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na mirka@zalezinam.sk

Nadácia Kia Motors Slovakia

Už od roku 2008, odkedy založila svoj nadačný fond, sa spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. stala výrazným podporovateľom spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. V roku 2015 spustila prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva pod vlastnou hlavičkou Nadácia Kia Motors Slovakia s víziou byť spoľahlivým partnerom pre žilinský región, v ktorom automobilka Kia a jej partneri pôsobia.

Zameriavame sa na projekty v oblasti zlepšovania mobility, podpory handicapovaných športovcov a odstraňovanie bariér. Naša snaha pokračuje v sfére environmentálnej stability, podpory vzdelávania a bezpečnosti na cestách. Nadácia pokračuje aj v zamestnaneckých grantových programoch, vďaka ktorým môžu zamestnanci automobilky podporiť projekty v mieste svojho bydliska so zameraním na bezpečnosť, podporu športu, kultúry a zachovanie historických pamiatok.

Žijeme heslom:
„Pohnime svetom spoločne.“

nadačnej
činnosti sa
venujeme od roku
2008

400 projektov sme
už podporili

v celkovej
hodnote: 2 287 000

Nadácia volkswagen slovakia

Volkswagen Slovakia, ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, plne si uvedomujúc svoju sociálnu zodpovednosť, založil v roku 2008 Nadáciu Volkswagen Slovakia. Pod mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť!“ sa nadácia snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti.

Oblasti podpory
Podpora techniky
Kľúčovou oblasťou činnosti nadácie je podpora kontinuálneho vzdelávania v technike už od materských škôl. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pedagógov s cieľom zavádzať technické aktivity do vzdelávacích procesov. Pravidelne vyhlasuje grantové programy pre všetky stupne škôl, s cieľom zvýšiť záujem o techniku.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku
Nadácia podporuje koncept výučby nemeckého jazyka od ranného veku, ktorý bol následne rozšírený o výučbu prírodných vied a techniky. Projekt dvojjazyčnej výučby prebieha na vybraných materských školách v Bratislave i Martine a plynulo naň nadväzuje výučba na bratislavskej Základnej škole I. Bukovčana.
Dopravná výchova, ekológia
Nadácia už dlhoročne cielene podporuje dopravnú výchovu zameranú na prevenciu nehodovosti detí. V roku 2015 nadácia rozšírila oblasti podpory o projekty vzdelávania v oblasti životného prostredia a ekológie.
Podpora angažovanosti zamestnancov
Významnou oblasťou podpory nadácie je motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia, ako i partnerských spoločností. Cieľom je podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov vo svojom okolí, aktivitu v miestnej komunite a spoločnými silami tak podporovať výnimočné projekty a myšlienky.
Deti – naša budúcnosť
Nadácia Volkswagen Slovakia veľmi citlivo vníma potreby nielen šťastných a zdravých detí, ale najmä detí znevýhodnených. Svoju dlhodobú podporu sirôt a detí z detských domovov preto rozšírila o podporu telesne a mentálne postihnutých detí z domovov sociálnych služieb, či detí postihnutých autizmom.

CELKOVÁ
INVESTÍCIA
VIAC AKO
1 mld €

303 000 Predaných vozidiel
v uplynulom roku

Dávame prácu
takmer 10 000 ľuďom

PSA Peugeot Citroën Slovakia

Celková investícia koncernu PSA Peugeot Citroën na Slovensku presiahla jednu miliardu EUR. V Trnave aktuálne vyrába dva modely Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso. V apríli 2015 oznámila francúzska automobilka ďalšiu investíciu do úplne nového modelu Citroën, ktorého produkcia začne najneskôr do konca roka 2016 exkluzívne na Slovensku.

V uplynulom roku 2015 vyrobila trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia viac ako 303.000 vozidiel. Dosiahla tak nový výrobný rekord, ktorý predstavuje medziročný rast takmer 19 %. Pri aktuálnom výrobnom tempe 60 vozidiel / hodinu denne vyprodukuje 1 350 vozidiel, pričom v roku 2015 smerovalo až 86% produkcie na trhy EÚ.

Automobilka v Trnave zamestnáva v troch pracovných zmenách takmer 3.500 ľudí s priemerným vekom 35 rokov a podielom 23% žien. S nepriamymi pracovnými pozíciami, prostredníctvom svojich dodávateľov, dáva na Slovensku prácu celkom takmer 10.000 ľuďom. Technologicky je jednou z najnovších v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën.

V rámci ochrany životného prostredia výrobné centrum od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu. Trnavský závod patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

automobilový priemysel na sr v roku 2015

Na Slovensku sa v roku 2015 vyrobilo viac ako milión automobilov. Automobilový priemysel je jedným z kľúčových odvetví slovenskej ekonomiky, pričom tvorí významnú časť jej HDP. Podiel automobilového priemyslu na slovenskom priemysle predstavuje až 44 %, pričom ďalším pozitívom už niekoľko rokov zostáva svetové prvenstvo Slovenska v počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2014 to bolo 179 automobilov, v roku 2015 sa ich počet zvýšil na 184. Podiel automobilovej výroby na priemyselnom exporte Slovenska predstavoval v roku 2015 až 35 %. Automobilový priemysel zamestnáva u nás viac ako 80 000 ľudí a vrátane indukovaných pracovných miest vytvára pracovné príležitosti pre viac ako 200 000 zamestnancov.

81 972 nových registrácií
z toho 72249
osobné automobily

44% podiel
na celkových tržbách
v priemysle

Nárast segmentu o 2,13%
oproti roku 2014
(o 2977 áut viac)

*Podľa štatistických údajov z www.zapsr.sk

Detské domovy

Garantom projektu je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého patrí problematika detských domovov.

Na Slovensku je viac ako 4 700 detí umiestnených v štátnych a neštátnych detských domovoch. Z tohto 698 má 16 až 18 rokov a 322 má 18 rokov. Títo mladí ľudia sa pripravujú sa na život mimo detského domova. Práve život mimo brán týchto zariadení je pre mnohých zložitý. Bez podpory rodiny sú často krát odkázaní len na pomoc detských domovov a po 25. alebo 27. roku života len sami na seba. Pracovníci detských domovov preto venujú príprave tzv. mladých dospelých na samostatný život mimo detského domova veľkú pozornosť.

na slovensku máme v súčasnosti
92 detských domovov.
Z toho:

66 štátnych
26 NEŠTÁTNYCH
Projekt prebieha pod záštitou predsedu
NR SR Petra Pellegriniho.

Partnerské autoškoly

chcete zapojiť vašu autoškolu?

Do unikátneho projektu pomoci deťom z detských domovov sa zapojili autoškoly zo všetkých regiónov Slovenska. Mnohé z nich poskytli zvýhodnené podmienky pre mladých dospelých z detských domovov. Prostriedky, ktoré sa takýmto spôsobom ušetrili budú použité na ďalšie vodičské preukazy pre ďalšie deti.

autoškoly radené podľa krajov
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický
  • Názov
  • Mesto
  • Kontakt
Názov Mesto Kontakt
Autoškola GAMA Bratislava autoskola@gama.sk
Autoškola Happy Drive Malacky info@happydrive.sk
Autoškola Madison Senec madison838@gmail.com

čO TEDA UROBIť?

Chcem vodičSký preukaz

01
vyplň formulár Vyplň krátky formulár, v ktorom uvedieš svoje meno, priezvisko, e-mail a detský domov, z ktorého pochádzaš. Nezabudni popísať svoju motiváciu, prečo chceš vodičský preukaz získať, v čom Ti pomôže a prečo by si ho mať dostať práve Ty. Na e-mailovú adresu, ktorú uvedieš, Ti budeme zasielať všetky potrebné informácie.
02
Komisia posúdi Tvoju žiadosť Odborná komisia v krátkom čase Tvoju žiadosť posúdi a preverí, či spĺňaš základné podmienky.
03
Automobilky Ti zaplatia vodičský kurz Automobilky KIA Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a Volkswagen Slovakia Ti uhradia cenu vodičského kurzu.
04
OZ Záleží nám Ti vyberie autoškolu OZ Záleží nám Ti vyberie jednu z partnerských autoškôl v Tvojom okolí, kde absolvuješ vodičský kurz.
05
Získaš vodičský preukaz Po úspešnom absolvovaní vodičského kurzu získaš vodičský preukaz, ktorý Ti pomôže pri hľadaní zamestnania. Ako ďalej vynaložíš s vodičským preukazom je už na Tebe. Prajeme Ti veľa šťastia!