Záleží nám
na deťoch
z detských
domovov

PRÁVE PREBIEHA
3. ročník projektu,

V KTOROM SA SPOJILI tri slovenské AUTOMOBILKY, ABY PRISPELI NA DOBRÚ VEC.

Vybraným žiadateľom z detských domovov uhradia automobilky cez svoje nadácie poplatok za vodičský kurz.

O projekte
Chceš získať vodičský
preukaz?

Ak si z chovanec alebo odchovanec z detského domova, máš záujem o vodičský preukaz a spĺňaš základné kritériá, zaregistruj sa:

Zaregistruj sa

O projekte

VŠETKO O PROJEKTE

Chcete vedieť omnoho viac a mať prehľad o tom, ako sa celý projekt vyvíja? Sledujte Novinky.

Novinky
 
01

deti
z detských
domovov

Deti resp. mladí dospelí z detských domovov si môžu podať žiadosť o vodičský preukaz. Ten im uľahčí štart do samostatného života a zvýši ich šance uplatniť sa na trhu práce.

zaregistruj sa
 
02

ministerstvo práce,
sociálnych
vecí a
rodiny

MPSVaR je garantom projektu, ktorý zastrešuje agendu detských domovov. Každú prijatú žiadosť o vodičský preukaz posúdi špeciálna komisia zostavená aj z odborníkov MPSVaR.

 
03

Automobilky KIA Motors Slovakia, PSA Groupe Slovakia a VOLKSWAGEN Slovakia

Pri projekte sa spojili tri automobilky, aby spoločne pomohli deťom z detských domovov. Žiadateľom o vodičský preukaz z detských domovov uhradia poplatok za vodičský kurz.

 
04

partnerské
autoškoly

Partnerské autoškoly z celého Slovenska podporili projekt zvýhodnenými vodičskými kurzami pre deti z detských domovov. Ak chcete do projektu zapojiť aj Vašu autoškolu, napíšte nám na dada@zalezinam.sk

 
05

OZ Záleží nám

Občianske združenie Záleží nám celý tento unikátny projekt vytvorilo a zároveň zabezpečuje fungovanie všetkých procesov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na dada@zalezinam.sk

Nadácia Kia Motors Slovakia

Už od roku 2008, odkedy založila svoj nadačný fond, sa spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. stala výrazným podporovateľom spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. V roku 2015 spustila prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva pod vlastnou hlavičkou Nadácie Kia Motors Slovakia s víziou byť spoľahlivým partnerom pre žilinský región, v ktorom automobilka Kia a jej partneri pôsobia.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. V minulom roku podporila Nadácia Kia Motors Slovakia celkovo 181 filantropických projektov sumou viac ako 1,6 milióna eur.

Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

Žijeme heslom:
„Pohnime svetom spoločne.“

nadačnej
činnosti sa
venujeme od roku
2008

650 projektov sme
už podporili

v celkovej
hodnote: 3 216 000 €

Nadácia volkswagen slovakia

Volkswagen Slovakia, ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, plne si uvedomujúc svoju sociálnu zodpovednosť, založil v roku 2008 Nadáciu Volkswagen Slovakia. Pod mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť!“ sa nadácia snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti.

Oblasti podpory
Podpora techniky
Kľúčovou oblasťou činnosti nadácie je podpora kontinuálneho vzdelávania v technike už od materských škôl. Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie pedagógov s cieľom zavádzať technické aktivity do vzdelávacích procesov. Pravidelne vyhlasuje grantové programy pre všetky stupne škôl, s cieľom zvýšiť záujem o techniku.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku
Nadácia podporuje koncept výučby nemeckého jazyka od ranného veku, ktorý bol následne rozšírený o výučbu prírodných vied a techniky. Projekt dvojjazyčnej výučby prebieha na vybraných materských školách v Bratislave i Martine a plynulo naň nadväzuje výučba na bratislavskej Základnej škole I. Bukovčana.
Dopravná výchova, ekológia
Nadácia už dlhoročne cielene podporuje dopravnú výchovu zameranú na prevenciu nehodovosti detí. V roku 2015 nadácia rozšírila oblasti podpory o projekty vzdelávania v oblasti životného prostredia a ekológie.
Podpora angažovanosti zamestnancov
Významnou oblasťou podpory nadácie je motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia, ako i partnerských spoločností. Cieľom je podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov vo svojom okolí, aktivitu v miestnej komunite a spoločnými silami tak podporovať výnimočné projekty a myšlienky.
Deti – naša budúcnosť
Nadácia Volkswagen Slovakia veľmi citlivo vníma potreby nielen šťastných a zdravých detí, ale najmä detí znevýhodnených. Svoju dlhodobú podporu sirôt a detí z detských domovov preto rozšírila o podporu telesne a mentálne postihnutých detí z domovov sociálnych služieb, či detí postihnutých autizmom.

CELKOVÁ
INVESTÍCIA
VIAC AKO
1 mld €

303 000 Predaných vozidiel
v uplynulom roku

Dávame prácu
takmer 10 000 ľuďom

PSA Groupe Slovakia

Celková investícia koncernu PSA Groupe Slovakia na Slovensku presiahla jednu miliardu EUR. V Trnave aktuálne vyrába dva modely Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso. V apríli 2015 oznámila francúzska automobilka ďalšiu investíciu do úplne nového modelu Citroën, ktorého produkcia začne najneskôr do konca roka 2016 exkluzívne na Slovensku.

V uplynulom roku 2015 vyrobila trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia viac ako 303.000 vozidiel. Dosiahla tak nový výrobný rekord, ktorý predstavuje medziročný rast takmer 19 %. Pri aktuálnom výrobnom tempe 60 vozidiel / hodinu denne vyprodukuje 1 350 vozidiel, pričom v roku 2015 smerovalo až 86% produkcie na trhy EÚ.

Automobilka v Trnave zamestnáva v troch pracovných zmenách takmer 3.500 ľudí s priemerným vekom 35 rokov a podielom 23% žien. S nepriamymi pracovnými pozíciami, prostredníctvom svojich dodávateľov, dáva na Slovensku prácu celkom takmer 10.000 ľuďom. Technologicky je jednou z najnovších v rámci skupiny PSA Groupe Slovakia.

V rámci ochrany životného prostredia výrobné centrum od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu. Trnavský závod patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

automobilový priemysel na sr v roku 2016

Slovensko je už niekoľko rokov považované za automobilovú veľmoc. Automobilový priemysel sa stal jedným z najvýznamnejších odvetví slovenskej ekonomiky.

V roku 2016 sa na Slovensku vyrobilo viac ako milión automobilov. 44 % celkovej priemyselnej výroby na Slovensku patrí automobilovému priemyslu, na celkovej tvorbe HDP sa v roku 2016 podieľal 12 percentami. Čo sa týka priemyselného exportu, až 35 % tvorila práve automobilová výroba.

V porovnaní s inými krajinami Európy si Slovensko už niekoľko rokov drží prvenstvo v počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov. V roku 2016 pripadalo na 1000 obyvateľov 191 vyrobených áut, čo je o 72 viac ako u susedov Čechov a o 116 viac ako u tretích v poradí – Nemcov.

100 598 nových registrácií
z toho 88 163
osobné automobily

44% podiel
na priemyselnej výrobe

191
vyrobených áut
na 1000 obyvateľov
(najviac v Európe)

*Podľa štatistických údajov z www.zapsr.sk

Detské domovy

Garantom projektu je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého patrí problematika detských domovov.

Na Slovensku je viac ako 4 700 detí umiestnených v štátnych a neštátnych detských domovoch. Z tohto 698 má 16 až 18 rokov a 322 má 18 rokov. Títo mladí ľudia sa pripravujú sa na život mimo detského domova. Práve život mimo brán týchto zariadení je pre mnohých zložitý. Bez podpory rodiny sú často krát odkázaní len na pomoc detských domovov a po 25. alebo 27. roku života len sami na seba. Pracovníci detských domovov preto venujú príprave tzv. mladých dospelých na samostatný život mimo detského domova veľkú pozornosť.

na slovensku máme v súčasnosti
92 detských domovov.
Z toho:

66 štátnych
26 NEŠTÁTNYCH

Partnerské autoškoly

chcete zapojiť vašu autoškolu?

Do unikátneho projektu pomoci deťom z detských domovov sa zapojili autoškoly zo všetkých regiónov Slovenska. Mnohé z nich poskytli zvýhodnené podmienky pre mladých dospelých z detských domovov. Prostriedky, ktoré sa takýmto spôsobom ušetrili budú použité na ďalšie vodičské preukazy pre ďalšie deti.

autoškoly radené podľa krajov
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický
  • Názov
  • Mesto
  • Kontakt
Názov Mesto Kontakt

čO TEDA UROBIť?

Chcem vodičSký preukaz

01
vyplň formulár Vyplň krátky formulár, v ktorom uvedieš svoje meno, priezvisko, e-mail a detský domov, z ktorého pochádzaš. Nezabudni popísať svoju motiváciu, prečo chceš vodičský preukaz získať a v čom Ti pomôže. Tvoj mentor (vychovávateľ, zamestnávateľ) uvedie kontakt na seba a  vyplní svoje odporúčanie, prečo by si mal podporu získať práve ty. Na e-mailovú adresu, ktorú uvedieš, Ti budeme zasielať všetky potrebné informácie.
02
Komisia posúdi Tvoju žiadosť Odborná komisia v krátkom čase Tvoju žiadosť posúdi a preverí, či spĺňaš základné podmienky.
03
Automobilky Ti zaplatia vodičský kurz Automobilky KIA Motors Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Volkswagen Slovakia Ti uhradia cenu vodičského kurzu.
04
OZ Záleží nám Ti vyberie autoškolu OZ Záleží nám Ti vyberie jednu z partnerských autoškôl v Tvojom okolí, kde absolvuješ vodičský kurz.
05
Získaš vodičský preukaz Po úspešnom absolvovaní vodičského kurzu získaš vodičský preukaz, ktorý Ti pomôže pri hľadaní zamestnania. Ako ďalej vynaložíš s vodičským preukazom je už na Tebe. Prajeme Ti veľa šťastia!